Ga naar de inhoud

Privacy policy

EURO*P.A. gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. In deze privacy policy informeren we je graag waarom we je persoonsgegevens nodig hebben en wat we hiermee doen. Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op per mail info@europaverhuur.nl of bel ons op 0478 539080
Deze privacy policy kan in de loop van de tijd worden aangepast. Wij raden je aan om onze privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat je van de aanpassingen op de hoogte bent.Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 24-3-2020

Verantwoordelijk

EURO*P.A. (“europaverhuur.com, europaverhuur.nl, beeldgeluidllicht.nl”), gevestigd aan de Zwanenweg 4, 5865 AT Tienray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. EURO*P.A. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonlijke gegevens: naam, geslacht, geboortedatum
  • Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land
  • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
  • Betaalgegevens: IBAN, tenaamstelling, creditcard-nummer
  • Accountgegevens: klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres
  • Identiteitsgegevens: kopie ID-bewijs
  • Opnames: camera- en telefoonopnames

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je contact hebt of hebt gehad met EURO*P.A.. Deze gegevens krijgen we rechtstreeks van jou wanneer je een van onze websites of winkels bezoekt, een account aanmaakt op onze webshop, je aanmeldt voor een van onze activiteiten of diensten of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Ben je nog geen 16 jaar? Laat je ouders deze privacy policy dan lezen en vraag toestemming om je persoonsgegevens met ons te delen, zodat je gebruik kunt maken van onze producten en diensten.

Doelen en belangen

1. Het verwerken van je bestelling

Wanneer je iets bestelt bij EURO*P.A., hebben we je persoonsgegevens nodig om je bestelling te kunnen verwerken en te bezorgen. Ditzelfde geldt voor het behandelen van eventuele retourzendingen of reparaties. Hiervoor verzamelen we je naam, geslacht, adresgegevens (afleveradres en factuuradres), telefoonnummer, e-mailadres en je betaalgegevens, zoals IBAN, tenaamstelling of creditcard-nummer.

Wanneer je gebruikmaakt van een van onze speciale services, zoals het treffen van een betalingsregeling, het huren van producten of het inruilen van producten, dan hebben we naast de persoonsgegevens ook een kopie van je ID-bewijs nodig.

Al deze persoonsgegevens zijn nodig vanwege het uitvoeren van een verkoopovereenkomst tussen jou en EURO*P.A.. Volgens de wettelijke verplichting worden deze gegevens 7 jaar bewaard.

2. Het registreren van je webshop-account

EURO*P.A. biedt de mogelijkheid om een webshop-account aan te maken, waarbij persoonsgegevens van je worden bewaard, zoals naam, adresgegevens (afleveradres en factuuradres), telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer en uiteraard je gebruikersnaam en wachtwoord.

Om het je nog gemakkelijker te maken, worden op termijn je accountgegevens automatisch gekoppeld aan je bestellingen en krijg je de mogelijkheid om een retourzending aan te melden, je eigen verlanglijst bij te houden, je aan te melden voor de nieuwsbrief of ons spaarprogramma. Tevens op termijn kun je je webshop-account koppelen aan je Facebook-, Twitter- en Google+-account, zodat je nog makkelijker kunt inloggen. Om je altijd toegang te kunnen verlenen tot onze webshop, wordt je account niet verwijderd.

3. Je bezoek aan onze vestiging in Tienray

We zijn voornemens om op deze vestiging op een aantal locaties bewakingscamera´s te installeren.
De afhaal-retour ruimte is inmiddels voorzien van een bewakingscamera.
EURO*P.A. heeft een gerechtvaardigd belang om deze beelden te gebruiken voor bescherming van medewerkers en klanten tegen vormen van agressie en geweld. Hiernaast kunnen deze beelden worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden bij verdenking van diefstal of fraude en eventueel als bewijslast. Cameraopnames worden na een periode van 3 maanden vernietigd.

4. Je contact met onze klantenservice

Wanneer je een vraag hebt of advies wilt inwinnen over je (mogelijke) aankoop, kun je contact opnemen met onze klantenservice via e-mail. Dit wordt in de toekomst wellicht uitgebreid met een Klantenservice per telefoon, chat, onze website of via social media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, bewaren we je contactgegevens en je conversatie met de klantenservice zolang je klant bij ons bent of je webshop-account bestaat.

Je telefoongesprek met ons kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Hiernaast kunnen deze telefoonopnames worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden bij verdenking van diefstal of fraude en eventueel als bewijslast. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze contacten te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Telefoonopnames worden na een periode van 1 jaar vernietigd.

5. Je optimale beleving op onze website

EURO*P.A. biedt je een optimaal werkende webshop, waarbij het plaatsen van sommige cookies noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het bewaren van de inhoud van je winkelwagen of het opslaan van je webshop-account in je browser. Hiernaast zouden we ook graag je activiteiten en surfgedrag op onze websites meten, zodat we in staat zijn om onze websites continu te verbeteren. Hiervoor hebben we wel je toestemming nodig.

Bewaartermijnen

EURO*P.A. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wanneer dit wettelijk wordt vereist zoals bij de fiscale bewaarplicht. Wanneer de bewaartermijn is verlopen, worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd voor verdere analytische of rapportage-doeleinden.

In sommige gevallen hanteert EURO*P.A. geen bewaartermijn, zoals je webshop-account, je contact met onze klantenservice en je in- en uitschrijvingen voor relevante informatie. Mocht je onverhoopt toch willen dat EURO*P.A. niet meer beschikt over deze persoonsgegevens, dan kun je een beroep doen op je recht om je persoonsgegevens te verwijderen. Zie paragraaf Recht van betrokkenen.

Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je registreert bij EURO*P.A., worden uitsluitend gedeeld met onze partners wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Dit zijn partners als bezorgdiensten, leveranciers of reparateurs, betaalpartners en IT-dienstverleners. Partijen die toegang krijgen tot je persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens EURO*P.A..

In bepaalde situaties (verdenking, diefstal, fraude, etc.) zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, politie en justitie of toezichthouders voor uitvoering van hun taken of onderzoeken.

Je persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en worden niet gepubliceerd zonder jouw toestemming.

Op de websites van EURO*P.A. zijn een aantal verwijzingen naar andere websites en organisaties te vinden. EURO*P.A. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen je persoonsgegevens verwerken. Lees hiervoor het privacy-beleid van de betreffende organisatie.

Beveiliging

EURO*P.A. heeft passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden (waar nodig) versleuteld verzonden aan zowel interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers van EURO*P.A. heeft toegang tot je persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals beschreven in deze privacy policy.

Recht van betrokkenen
Volgens de AVG heb je recht om je geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. EURO*P.A. heeft hiervoor een online aanvraagformulier ingericht, zodat je een verzoek kunt plaatsen voor het uitvoeren van je rechten.

EURO*P.A. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die gevolgen voor je kunnen hebben.

EURO*P.A. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder van de AVG).

Contact

Heb je specifieke vragen over deze privacy policy of over je rechten? Of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice via info@europaverhuur.nl of bel ons op 0478 539080
Je kunt ook een brief sturen naar: EURO*P.A., Zwanenweg 4 5865 AT Tienray.